ข้อมูลเผยแพร่

การกำกับติดตามการเผยเเพร่ข้อมูลตามมาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”