ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการบูรณาการข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์