ข้อมูลเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯและแผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”