สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

ISO 27001

21 ต.ค. 2022 13:14
ISO

ISO 17020

21 ต.ค. 2022 12:57
ISO

ISO 17025

21 ต.ค. 2022 12:05
ISO

ISO 9001

21 ต.ค. 2022 11:55
ISO
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”