องค์กรชั้นนำด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เป็นศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

ท่านสามารถติดตามสถานะการขอรับบริการของสถาบันฯ ได้ที่นี่

คลิก

ท่านสามารถติดตามสถานะการขอรับบริการของสถาบันฯ ได้ที่นี่

คลิก

วิดีโอการใช้งานระบบ E-One stop service


การใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ www.cifs.go.th

การใช้งานระบบสำหรับภาคประชาชนและเอกชน

ขั้นตอนการส่งวัตถุพยาน

ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้ระบบของหน่วยงานภาครัฐ

วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ


การส่งวัตถุพยานประเภทวัตถุพยานทางฟิสิกส์(เศษสี)
การรับส่งวัตถุพยานประเภทอาวุธปืน
×