สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

E-ONE STOP SERVICE


องค์กรชั้นนำด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เป็นศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

ตรวจสอบคิวการตรวจพยานเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์


photo

วันที่ 5 มีนาคม 2567 สถาบันนิติวิทยาศาตร์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการทุจริตและคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

photo 9 เม.ย 2024 15:05
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

วันที่ 2 เมษายน 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานเครือข่ายการจัดเก็บสารพันธุกรรม”

photo 5 เม.ย 2024 09:35
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

วันที่ 28 มีนาคม 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 21 “ยกระดับการบริหารงานยุติธรรมผ่านมาตรฐานสากล”

photo 4 เม.ย 2024 10:55
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน / สรรหาเจ้าหน้าที่

ดูเพิ่มเติม
17เม.ย 24

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

10เม.ย 24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ และกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

10เม.ย 24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

29มี.ค 24

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูเพิ่มเติม
18เม.ย 24

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเคลือบฟิล์มบางโลหะและคาร์บอนบนพื้นผิวตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

18เม.ย 24

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน จำนวน 205 ชุด ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

17เม.ย 24

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 โครงการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

11เม.ย 24

ประกาศร่างวิจารณ์ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเคลือบฟิล์มบางโลหะ ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข่าวการเจ้าหน้าที่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวการเจ้าหน้าที่

photo 21 มี.ค 2024 09:46

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ข่าวการเจ้าหน้าที่

photo 14 พ.ย. 2023 13:45

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ข่าวการเจ้าหน้าที่

photo 26 ต.ค. 2023 10:11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ข่าวการเจ้าหน้าที่

photo 20 ต.ค. 2023 16:28

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รางวัลที่ได้รับ


photo

เกียรติบัตร "สถาบันนิติวิทยาศาสตร์" เป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

photo 15 ธ.ค. 2023 13:03
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

รางวัลด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)

photo 14 ธ.ค. 2023 16:11
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

รางวัลด้านเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

photo 14 ธ.ค. 2023 16:08
ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอเผยแพร่


photo

แนะนำขั้นตอนการส่งวัตถุพยานมาตรวจพิสูจน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

date 30 มี.ค 2023 00:00
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

การเปิดอ่านรายงานผลการตรวจพิสูจน์ผ่านระบบ E-One Stop Service

date 30 มี.ค 2023 00:00
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

7 จุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

date 20 ม.ค. 2023 00:00
ข่าวประชาสัมพันธ์

CIFS

ประกาศหาคนหาย
คนนิรนามและศพนิรนาม

U-Nai (อยู่ไหน)
u-nai
สามารถเข้าถึงบริการ
ได้สะดวก รวดเร็ว

CIFS E-Service

cifs e-service
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”