E-ONE STOP SERVICE


องค์กรชั้นนำด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เป็นศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์


นิติวิทย์ฯ ประชุมร่วมกับคณะทำงานรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกด้วยการติดแถบสะท้อนแสง

30 ก.ย. 2022 09:40
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิติวิทย์ฯ เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิติพันธุศาสตร์

30 ก.ย. 2022 09:38
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิติวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 20 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

30 ก.ย. 2022 09:37
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน / สรรหาเจ้าหน้าที่

ดูเพิ่มเติม
30ก.ย. 22

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรายการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานรักษาศพ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

16ก.ย. 22

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

7ก.ย. 22

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

22ส.ค. 22

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างภาพการเเพทย์ปฏิบัติการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูเพิ่มเติม
16ก.ย. 22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

15ก.ย. 22

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2565

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

6ก.ย. 22

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 )

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

29ส.ค. 22

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 7 รายการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข่าวการเจ้าหน้าที่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวการเจ้าหน้าที่

26 ก.ย. 2022 13:28

รายชื่อผู้ได้รับการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ข่าวการเจ้าหน้าที่

26 ก.ย. 2022 13:27

รายชื่อผู้ได้รับการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ข่าวการเจ้าหน้าที่

14 ก.ย. 2022 15:02

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ ในตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ

ข่าวการเจ้าหน้าที่

6 ก.ย. 2022 10:29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18

ข้อมูลกราฟิก


ประกาศหาคนหาย
คนนิรนามและศพนิรนาม

U-Nai (อยู่ไหน)

สามารถเข้าถึงบริการ
ได้สะดวก รวดเร็ว

CIFS E-Service