E-ONE STOP SERVICE


องค์กรชั้นนำด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เป็นศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์


photo

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่จังหวัดตาก สร้างเครือข่ายจัดเก็บ #DNA ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิ์ความเป็นคนไทย

photo 9 มิ.ย. 2023 10:38
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

photo 7 มิ.ย. 2023 14:37
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการวิจัยการขยายผลนวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผม เพื่อป้องกันปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน”

photo 7 มิ.ย. 2023 09:15
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน / สรรหาเจ้าหน้าที่

ดูเพิ่มเติม
9มิ.ย. 23

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

26พ.ค. 23

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

24พ.ค. 23

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

21เม.ย 23

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 อัตรา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูเพิ่มเติม
7มิ.ย. 23

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

6มิ.ย. 23

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

12พ.ค. 23

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 17 รายการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

10พ.ค. 23

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2566

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข่าวการเจ้าหน้าที่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวการเจ้าหน้าที่

photo 24 พ.ค. 2023 15:33

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ข่าวการเจ้าหน้าที่

photo 22 พ.ค. 2023 15:29

ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข่าวการเจ้าหน้าที่

photo 22 พ.ค. 2023 15:27

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดำเนินการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข่าวการเจ้าหน้าที่

photo 22 พ.ค. 2023 15:26

ประกาศการกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ


photo

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “Ombudsman Awards 2022”

photo 24 พ.ค. 2023 13:25
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

รางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564

photo 16 ธ.ค. 2022 14:18
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

Champion DNA Investigator Award

photo 16 ธ.ค. 2022 14:17
ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอเผยแพร่


photo

7 จุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

date 20 ม.ค. 2023 00:00
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

แอปพลิเคชัน

date 16 ธ.ค. 2022 12:37
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

How to Outstanding H2O

date 16 ธ.ค. 2022 12:21
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหาคนหาย
คนนิรนามและศพนิรนาม

U-Nai (อยู่ไหน)

u-nai
สามารถเข้าถึงบริการ
ได้สะดวก รวดเร็ว

CIFS E-Service

cifs e-service
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”