เว็บบอร์ด


ขอตรวจDNAมีไหมคะ

นางสาวชนนิกานต์ เอี่ยมเสริม
29 พ.ย. 2563 02:07 น.

พอดีว่าพ่อขอเด็กไม่รับผิดชอบค่ะเขาไม่เชื่อว่าเป็นลูกขอเขาเลยอยากตรวจDNAเพื่อเรียกร้องค่าใช้จ่ายของลูกบ้างค่ะ แต่ไม่มีทุนที่จะตรวจDNA เลยอยากทราบว่ามีตรวจให้ฟรีไหมค่ะ

ความคิดเห็น