เว็บบอร์ด


ตรวจสารเสพติดจากเส้นผม

นางสาวกนกพรรณ ศรีธรรมพร
26 มิ.ย. 2564 03:52 น.

สามารถนำเส้นผมที่ถูดตัดแล้วไปตรวจหาสารเสพติดได้ภายในกี่วันหลังจากตัดผมออกมาแล้วคะ

ความคิดเห็น