เว็บบอร์ด


วิธีการขอตรวจสารเสพติดจากเส้นผม

นางสาวพรทิพา กันายสน
21 ม.ค. 2564 07:13 น.

ขออนุญาตสอบถามค่ะ สามารถส่งเส้นผมไปตรวจหาสารเสพติดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ไหมคะ และถ้าหากต้องการตรวจต้องดำเนินการอย่างไรคะ และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบเท่าไหร่คะ กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปตรวจได้หรือในพื้นที่ภาคอีสานสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ไหนคะ

ความคิดเห็น