ข้อมูลเผยแพร่

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดบรรยายขยายผล หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๓/๖๒ เป็นเบ้า เป็น เเม่พิมพ์ โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ สังกัดกระทรวงยุติธรรม