ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งช่างภาพการเเพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ