ข้อมูลเผยแพร่

ใบรับรองการขอคัดสำเนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”