ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ ร่วมงานมหรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่