ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 185