ข้อมูลเผยแพร่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนนักวิเคราะห์นโยบายและเเผนชำนาญการพิเศษ