ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒"