ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามของประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2