ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)-(ฉบับย่อ)

23 ก.ย. 2022 12:39
Infographic
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”