ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ผอ.นิติวิทย์ฯ เยี่ยมกองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์และกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อรับฟังปัญหาจากการใช้งานระบบ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่