ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


การบริหารจัดการวัตถุพยาน

การให้บริการภายใต้ภารกิจของกลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน ซึ่งประกอบไปด้วยการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ด้าน ...

การให้บริการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

การให้บริการตรวจสถานที่เกิดเหตุการให้บริการและสนับสนุนทีมที่เกิดเหตุการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ก ...

การให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์วัถตุพยานลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

การให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์วัถตุพยานลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้เฉพา ...

การให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

การให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสนับสนุนกระบวนการย ...

การให้บริการทางด้านนิติจิตเวช

การให้บริการทางด้านนิติจิตเวช กลุ่มนิติจิตเวช กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ให้บริ ...

การให้บริการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

การให้บริการของกลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน ...

การให้บริการของกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)

การให้บริการของกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ ดั ...