สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การบันทึกข้อมูลแบบบันทึกข้อมูลศพนิรนาม

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”