สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การให้บริการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

การให้บริการของกลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน ตรวจการอนุญาตตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน การตรวจพิสูจน์เขม่าปืน การตรวจพิสูจน์ร่องรอยเครื่องมือ เปรียบเทียบรอยตัด รอยงัดแงะ รวมไปถึงการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์ เช่น เส้นใย พลาสติก พอลิเมอร์ รวมถึงตัวอย่างที่ไม่ทราบว่าเป็นสารชนิดใด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนฯ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์

0-2913-7709

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”