ข้อมูลเผยแพร่

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เเนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการสรรหา บรรจุ เเต่งตั้ง ประเมินผล พนักงานราชการ

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”