ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน