สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การลงเข้าใช้งานระบบ

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”