ข้อมูลเผยแพร่

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.) ปลอดกัญชา กัญชง และพืชตระกูล Cannabis

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”