ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครบรอบวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครบรอบปีที่ 21

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครบรอบปีที่ 21 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายสมณ์ พรหมรส พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล นายสมโชค บุญกำเนิด พันตำรวจโท กฤษฎา ริบรวมทรัพย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมฯ ณ อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พระสงฆ์อนุโมทนาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมถวายภัตตาหารเพล

���� พิธีมอบรางวัลเพชรยอดมงกุฎสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางชีววิทยา (DNA) คือ นางสาวฐิติมา สรรเพชุดาญาณ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองสารพันธุกรรม

2. ด้านการให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางเคมี คือ นางสาวศศิธร ลิ้มเจริญ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

3. ด้านการให้บริการด้านคนหายและศพนิรนาม คือ

นางสาวพลอยศมน เอี่ยมศิลา นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

4. ด้านการให้บริการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ คือ นายอนุวัต ปิลาผล ช่างภาพการแพทย์ชำนาญการ

กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

����พิธีมอบรางวัลผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2566 (THE BEST) ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน

1.นางสาวศรีกุล กันทาใจ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

2. นางสาวสุธาวินี ลิ้มสุวรรณ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

3.นางสาวกรวิการ์ นนท์บุลัย นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

����พิธีมอบรางวัลผู้ได้รับคัดเลือกกิจกรรมชิงเงินรางวัล " CIFS Chat Bot Contest" จำนวน 2 รางวัล

1. รางวัลการออกแบบสัญลักษณ์ตัว Chat Bot ได้แก่ นางศศิศิศ บุญสนธิ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

2. รางวัลการเสนอชื่อตัว Chat Bot ได้แก่ นางศศิศิศ บุญสนธิ กลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”