ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายวิชานิติเวชศาสตร์ ของศูนย์การแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต