ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ภาพวินิจฉัยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกในผู้ป่วยปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดาวน์โหลด