ข้อมูลเผยแพร่

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 - เพื่อเลือกสรรให้เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”