ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 - เพื่อเลือกสรรให้เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์