ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมตามกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ