ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ