ข้อมูลเผยแพร่

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดระบบฐานข้อมูล-แอปฯ 'อยู่ไหน' ติดตามคนหาย ศพนิรนาม หวังช่วยพากลับบ้าน


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนาม และศพนิรนามประเทศไทย ซึ่งรวมข้อมูลประกาศติดตามคนหาย การตรวจสอบกับคนนิรนาม และศพนิรนาม ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลแล้วกว่า 1 หมื่นราย คาดหวังให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล และได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การติดตามคนหายทำงานได้ครบวงจร


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนาม และศพนิรนามประเทศไทย ซึ่งรวมข้อมูลประกาศติดตามคนหาย การตรวจสอบกับคนนิรนาม และศพนิรนาม ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลแล้วกว่า 1 หมื่นราย คาดหวังให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล และได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การติดตามคนหายทำงานได้ครบวงจร


โครงกระดูกมนุษย์ที่มาจากศพนิรนาม กว่า 1,600 ร่าง ได้ถูกนำมาจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จากการริเริ่มตั้งแต่ปี 2545 ในการทำงานร่วมกับพุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน ที่มีการจัดเก็บศพนิรนามไว้ แล้วนำมาพิสูจน์อัตลักษณ์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล จนปัจจุบันสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีข้อมูลศพนิรนามแล้ว 5,332 ราย อยู่ในระบบฐานข้อมูลกลาง ของศูนย์กลางในการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามประเทศไทย ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมจากปี 2558

ระบบฐานข้อมูลที่มีการพัฒนาทั้งในเว็บไซต์ thaimissing.go.th และแอปพลิเคชัน อยู่ไหน มีทั้งการประกาศคนหาย ที่นอกจากต้องแจ้งความตามสถานีตำรวจต่างๆ หรือการแจ้งไปยังองค์กรเอกชน สามารถแจ้งมายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็จะรวบรวมประกาศไว้ ซึ่งสามารถติดตามคนหายได้แล้ว 965 ราย และยังสามารถนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลคนนิรนาม ที่มีในฐานข้อมูล 1,764 ราย พิสูจน์บุคคลได้ 239 ราย โดยจะเป็นกลุ่มคนไร้ที่พึ่งในการดูแลของ พม. รวมถึงศพนิรนาม ที่จะมีการจัดทำฐานข้อมูลที่ผ่านการพิสูจน์อัตลักษณ์ บางศพสามารถค้นหาชื่อได้แล้ว โดยญาติสามารถเข้ามาตรวจสอบหาได้


นอกจากนี้ ยังมีฐานข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม อยู่ในหน่วยงานต่างๆที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คาดหวังว่า จะได้รับการส่งต่อข้อมูลมารวมไว้ในฐานข้อมูลกลาง เพื่อประโยชน์ในการพาคนสูญหายกลับบ้าน


สำหรับที่ผ่านมาฐานข้อมูลกลางได้ติดตามคนสูญหายได้กลับบ้านแล้ว เช่น กรณีของเด็กชายที่หายไปตั้งแต่ 4 ขวบ ในปี 2533 และแม่ได้ไปแจ้งความไว้เมื่อปี 2555 จนกระทั่งในปี 2565 นายยุทธนา ได้มาแจ้งตามหาพ่อแม่ที่แท้จริง ผลการตรวจสอบรูปพรรณมีร่องรอยแผลที่ท้องน้อย และผลตรวจสารพันธุกรรม ตรงกับแม่ ทำให้ครอบครัวนี้ ได้พบกันหลังหายไปกว่า 32 ปี เช่นเดียกับนายประเสริฐ แสงอ่อน หายจากบ้านไปในปี 2555 และได้กลับสู่ครอบครัวในปี 2564 หลังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งธัญบุรี


ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจึงคาดหวังว่าจะพาคนนิรนาม ศพนิรนาม ที่สามารถตรวจสอบหาชื่อได้แล้ว เช่น นายอำพร เวฬุนารักษ์ นายสุข หล้าอินเชื้อ นายเอกสิทธ์ ชายด่าน นายกอลิยา ได้มีโอกาสกลับบ้านแม้จะไม่มีชีวิตแล้วก็ตาม

แหล่งที่มา : https://ch3plus.com/news/social/3mitinews/316238

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”