ข้อมูลเผยแพร่

เล่าสู่กันฟัง เรื่องจริยธรรม ฉบับที่ 8/2566

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”