สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์วัถตุพยานลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

การให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์วัถตุพยานลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้เฉพาะพนักงานสอบสวนเท่านั้น

โดยยังไม่เปิดให้บริการกับภาคเอกชนและประชาชนโดยตรงหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ

สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 0-2913-7728 (ในเวลาราชการ)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”