ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป