ข้อมูลเผยแพร่

การประชุมเเละขออนุมัติแผนป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสถาบันฯ ประจำปีงบ 64 (แผนระดับกรม)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”