ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”