ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดขบเคลื่อนการดำเนินการกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ประจำปี 2565