ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดจำปา กรุงเทพมหานคร