ข้อมูลเผยแพร่

KM-Day กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

KM-Day 2023 โดยกลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”