ข้อมูลเผยแพร่

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รอบ 3 เดือน ครั้งที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”