ข้อมูลเผยแพร่

KM-Day กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”