ข้อมูลเผยแพร่

เปิดให้บริการตรวจพิสูจน์เขม่าปืนจาก STUB

20 มี.ค 2023 00:00
Infographic
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”