ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์