ข้อมูลเผยแพร่

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (รอบ 6 เดือน)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”