ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเก็บข้อมูลในสถานที่เกิดเหตุและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์มาความเร็วในคดีอุบัติเหตุจราจร