ข้อมูลเผยแพร่

ผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”