ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ